S.P.A.S. = Serviciul Public de Asistență Socială

ANUNȚURI / INFORMĂRI


STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE 2019 – 2024

Hotărâre privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale 2019-2024

Anexă – Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale 2019-2024


BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Alocaţia de stat pentru copil

Îndemnzație creștere copil până la 2 ani și stimulent de inserție

Stimulent Educaţional – Tichete grădiniţă/tichete şcoală

Alocația pentru susținerea familiei

Ajutor Social – venitul minim garantat

Ajutor de încălzire pentru sezonul rece

Ajutoare alimentare E.U. – P.O.A.D.

Alocaţie europeană pentru copil

– Cerere pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii
– Acte necesare pentru alocațiile de stat europene
– Solicitare suplimentară de informaţii


AUTORITATE TUTELARĂ

Curatelă specială minor

Cerere numire curator special minor
Acte necesare curator special minor
Declaraţie curator special
Declaraţie minor

Punere sub interdicţie judecătorească persoană fără discernamânt/desemnare tutore

Acte necesare instituire tutelă persoană pusă sub interdicţie judecătorească
Punere sub interdicţie persoană fără discernământ, numire tutore – model cerere instanţă

Tutelă minori

– Acte necesare în vederea instituirii măsurii de tutela


PROTECȚIA COPILULUI

Copii cu părinți plecați la muncă în străinătate

Notificare părinţi care pleacă la muncă în străinătate şi acte necesare
Anunţ părinţi care pleacă la muncă în străinătate – acte necesare reprezentare minor


PROTECȚIA PERSOANEI VÂRSTNICE

Internare Camin persoane varstnice Jimbolia

Cerere internare Cămin pentru persoane vârstnice Jimbolia
Documente necesare pentru internarea la Căminul pentru persoane vărstnice Jimbolia


PROTECȚIA PERSOANEI CU HANDICAP

– Acte drepturi băneşti restante cuvenite persoanei cu handicap
Declaratie
Cerere restituire drepturi banesti restante
Cerere restituire drepturi băneşti pentru persoana cu handicap decedată

Încadrare în grad de handicap minori:

– anchetă socială
– cerere comisie şi acte necesare încadrare în grad de handicap minor
– cerere anchetă încadrare în grad de handicap minor

 Încadrare în grad de handicap  adulţi:

cerere anchetă încadrare în grad de handicap adulţi
cerere comisie şi acte necesare încadrare în grad de handicap adulţi

Internare centru rezidential pentru persoane cu handicap:

cerere admitere în Centrul rezidenţial pentru persoane cu handicap
acte necesare admitere în Centrul rezidenţial pentru persoane cu handicap

Cerinte Educative Speciale:

cerere încadrare
cerere anchetă socială
documente necesare


SERVICII SOCIALE FURNIZATE

Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia

– Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “NU MĂ UITA” Jimbolia


SUBVENȚII LEGEA 34/1998


PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ŞI FINANŢATE DIN BUGETUL CONSILIULUI LOCAL JIMBOLIA

Planul Anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local Jimbolia pentru anul 2019


VisitJimbolia.ro


Marime text

12 | 16 | 18 | 20

G.A.L Banat West

Publicații

JimboBlog