COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO – FINANCIARE:

 1. Ioan CIOFIAC – președinte
 2. Mihai Sorin PANAIT – secretar
 3. Christian AVRAM –
 4. Gabor TOTH
 5. Adrian PETRUŢ

COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM, PROTECŢIA MEDIULUI, TURISM ŞI AGRICULTURĂ:

 1. Radu Nicolae SCROB – președinte
 2. Simona Monica STAVARACHI – secretar
 3. Gabor KABA
 4. Nicuşor VASILIU
 5. Mihai Sorin PANAIT

COMISIA PENTRU INVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE ŞI FAMILIE, CULTE,  

     ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE, TINERET ŞI SPORT 

 1. Laura Mărioara FERESCU – președinte
 2. Gheorghe Cristian Flore – secretar
 3. Adrian PETRUŢ
 4. Lavinia Alexandra BENGA
 5. Hademar Gunthard BOSS

COMISIA JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ, MUNCĂ, PROTECŢIE 

      SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

 1. Gabor KABA – președinte
 2. Eugenia CSATLOS – secretar
 3. Andra Maria BUDURAN
 4. Neculai TABEICĂ
 5. Larisa Nuţi CIOBANU

VisitJimbolia.ro


Marime text

12 | 16 | 18 | 20

G.A.L Banat West

Publicații

JimboBlog