ANUNȚ DE PARTICIPARE: selecție de proiecte cu finanțare nerambursabilă din bugetul local

0 447

Anunț de participare la selecția publică de proiecte de interes public local pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul general al orașului Jimbolia pe anul 2015

1. Autoritatea Contractantă: Orașul Jimbolia, cu sediul în orașul Jimbolia,
str. T. Vladimirescu nr. 81, județul Timiș, codul poștal 305400, telefon/fax:
0256/360.770; 360.784, cod de înregistrare fiscală: 2502763, e-mail:
secretariat@jimbolia.ro.

2. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă: Legea
nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor din fonduri publice alocate pentru
activități nonprofit de interes general, modificată prin OUG nr. 84/2008.

3. Durata de implementare a proiectelor: anul 2015.

4. Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de
la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local se poate procura de
la sediul Orașului Jimbolia, str. T. Vladimirescu nr. 81, județul Timiș, sau de pe
pagina de internet www.jimbolia.ro.

5. Solicitantul va depune Cererea de finanțare cu documentația aferentă
prevăzută în Regulament la sediul Orașului Jimbolia, str. T. Vladimirescu nr.
81, județul Timiș, codul poștal 305400, până la data de 19 iunie 2015, ora 12.00,
în plic sigilat, cu menționarea pe plic a denumirii proiectului, adresa și numele
complet al solicitantului, precum și mențiunea „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE
DE SESIUNEA DE EVALUARE”; în plicul conținând propunerile de proiecte,
documentele vor fi aranjate în ordinea și numărul de exemplare menționate în
Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la
bugetul local pentru activități nonprofit de interes local.

6. Evaluarea și selecționarea proiectelor în vederea obținerii de finanțare
nerambursabilă se vor face de către Comisia de evaluare și selecționare
constituită prin Dispoziția primarului nr. 117/27.03.2015.

7. Secretariatul comisiei de evaluare și selecționare va comunica în scris, la
încheierea procedurii de evaluare, selecționare și aprobare a proiectelor prin
Hotărâre a Consiliului Local Jimbolia, solicitanților neselecționați motivele
neacordării finanțării și celor selecționați nivelul sumelor aprobate în vederea
încheierii contractelor.

8. Data la care se desfășoară selecția de proiecte, verificarea eligibilității,
înregistrării, a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și
financiară și evaluarea propunerilor de proiecte este 25 iunie 2015, ora 14,00.

9. Domeniul de activitate, suma totală și sesiunile de depunere a
documentațiilor sunt cele prevăzute în Programul anual pentru acordarea de
finanțări nerambursabile acordate de bugetul general Orașului Jimbolia,
pentru anul 2015, după cum urmează:
– Activități de tineret – 10.000 lei;
– Activități sportive – 250.000 lei;
– Asistență socială – 15.000 lei

10. Persoana de contact: Vasile Pop – secretarul Comisiei de evaluare, telefon
0256/360.770, mobil – 0726.091.551.

DOWNLOAD:

1. Anunţ de participare
2. Regulament finanțări nerambursabile din bugetul local Jimbolia  (PDF)
3. Cererea de finanțare și Anexele

Tagged with: ,

VisitJimbolia.ro


Marime text

12 | 16 | 18 | 20

G.A.L Banat West

Publicații

JimboBlog