ANUNȚ DE ATRIBUIRE privind achiziția de servicii de organizare evenimente pentru proiectul: Tradiție și modernitate – cooperare culturală transfrontalieră, acronim: Traditions

0 486

ANUNȚ DE ATRIBUIRE privind achiziția de servicii de organizare evenimente pentru
proiectul: ”Tradiție și modernitate – cooperare culturală transfrontalieră”, acronim:
Traditions, finanțat prin Programul Interreg V-A România-Ungaria.
ANUNȚ DE ATRIBUIRE nr. 727/21.01.2019 privind achiziția de servicii de organizare
evenimente pentru proiectul: ”Tradiție și modernitate – cooperare culturală
transfrontalieră”, acronim: Traditions, finanțat prin Programul Interreg V-A România-
Ungaria.
Vă informăm că în urma solicitării de oferte nr. 67/07.01.2019 pentru atribuirea
contractului de servicii: Servicii de organizare evenimente pentru proiectul: ”Tradiție și
modernitate – cooperare culturală transfrontalieră”, acronim: Traditions, finanțat prin
Programul Interreg V-A România-Ungaria, a fost depusă o singură ofertă de către SC. OPEN
EXPO TWO SRL din Jimbolia. Această ofertă, înregistrată cu numărul 355/11.01.2019, în
valoare de 63.550,00 de lei, a fost declarată câștigătoare. Termenul de depunere a ofertelor a
fost 11.01.2019, ora 14:00, la sediul Primăriei Orașului Jimbolia, str. T. Vladimirescu, nr. 81,
Jimbolia, jud. Timiș. Valoarea achiziției fiind sub pragul de 70.000 de lei, autoritatea
contractantă a recurs la procedura de achiziție directă, pe baza unei singure oferte.
Proiectul vizează localitățile Jimbolia, Cărpiniș din România și Csanádpalota din
Ungaria. Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea cooperării trilaterale prin
evenimente culturale comune, prin revigorarea redescoperirii valorilor, tradițiilor și
obiceiurilor etnice interculturale.

Tagged with: , ,

VisitJimbolia.ro


Marime text

12 | 16 | 18 | 20

G.A.L Banat West

Publicații

JimboBlog