ANUNȚ DE ATRIBUIRE privind achiziția de servicii de Consultanță în gestiune financiară. Proiect: „Provocări comune – soluții comune: cooperare instituțională în domeniul turismului″

0 441

ANUNȚ DE ATRIBUIRE privind achiziția de servicii de Consultanță în gestiune financiară (management financiar) din cadrul proiectului Provocări comune – soluții comune: cooperare instituțională în domeniul turismului

 

ANUNȚ DE ATRIBUIRE nr. 12.560/04.12.2018 privind achiziția de servicii de Consultanță în gestiune financiară (management financiar) din cadrul proiectului transfrontalier ProTourism

Proiectul Provocări comune – soluții comune: cooperare instituțională în domeniul turismului (ProTourism) ROHU-300 depus în cadrul  Programului Interreg V-A Romania – Ungaria.

Vă informăm că în urma solicitării de oferte nr. 11.947/16.11.2018 pentru atribuirea contractului de servicii: Consultanță în gestiune financiară (management financiar), pentru proiectul: „Provocări comune – soluții comune: cooperare instituțională în domeniul turismului″, acronim ProTourism, cod ROHU 300, finanțat prin Programul Interreg V-A România-Ungaria, a fost depusă o singură ofertă de către SC INFO Marketing SRL din Timișoara. Această ofertă în valoare de 42.000,00 lei a fost declarată câștigătoare. Termenul de depunere a ofertelor a fost 22.11.2018, ora 14:00, la sediul Primăriei Orașului Jimbolia, str. T. Vladimirescu, nr. 81, Jimbolia, jud. Timiș. Valoarea achiziției fiind sub pragul de 70.000 de lei, autoritatea contractantă a recurs la procedura de achiziție directă, pe baza unei singure oferte.

Proiectul vizează localitățile Jimbolia, Cărpiniș din România și Csanádpalota din Ungaria. Obiectivul general al proiectului este consolidarea cooperării dintre administrațiile publice locale ale celor trei localități partenere prin promovarea turismului în regiune.

Proiectul va îmbunătăți capacitatea instituțională a administrațiilor publice locale participante prin:

  1. Dezvoltarea resurselor umane, în cadrul unor ateliere și prin schimburi de experiență;
  2. Dezvoltarea infrastructurii prin achiziționarea de echipamente și lucrări de renovare a punctului de informare turistică;
  3. Realizarea materialelor promoționale turistice care vor fi folosite în promovarea regiunii.
Tagged with: , ,

VisitJimbolia.ro


Marime text

12 | 16 | 18 | 20

G.A.L Banat West

Publicații

JimboBlog