INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE (S.F.) PENTRU „DEMOLARE CLĂDIRI EXITENTE ȘI CONSTRUIRE CLĂDIRE CREȘĂ CU 2 GRUPE (9+9 COPII) CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P”, STR. CALEA TIMIȘORII NR. 37

0 401

INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru atribuirea contractului de achizitie publica : „  ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE (S.F.)  PENTRU „DEMOLARE CLĂDIRI EXITENTE ȘI CONSTRUIRE CLĂDIRE CREȘĂ CU 2 GRUPE (9+9 COPII) CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P”, ÎN JIMBOLIA, STR. CALEA TIMIȘORII NR. 37”

Invitatie participare elaborare SF Cresa Timisorii 37
Caiet sarcini elaborare SF Cresa Timisorii 37
Formular nr 1 Declaratie privind situatia personala a operatorului economic
Formular nr 2 Declaratie art 69
Formular nr 3 Declaratie de participare cu oferta independenta
Formular nr 4 Oferta
Formular nr 5 Scrisoare de inaintare

Tagged with: , ,

VisitJimbolia.ro


Marime text

12 | 16 | 18 | 20

G.A.L Banat West

Publicații

JimboBlog