Noi precizări privind taxele/impozitele locale

0 513

Având in vedere noile modificări legislative, respectiv Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică incepând cu 01.01.2016, stabileste prin art. 457 modificarea valorii impozabile pe mp/clădiri (ex.clădiri din beton, cărămidă) de la 935 lei la 1.000 lei. De asemenea, dacă dimensiunile exterioare ale clădirii nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin inmulțirea suprafeței utile cu un coeficient de transformare 1,4 în loc de 1,2 cât a fost până acum. Conform art. 465, privind calculul impozitului/taxă pe teren, începând cu anul acesta terenul de sub casă, respectiv pe sub apartament se impozitează cu intreaga suprafață, la tariful de curți construcții intravilan, pe zone și tinând cont de rangul localității. Pentru terenul inregistrat la registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții în suprafață de până la 400 mp, inclusiv, terenul se calculează cu același tarif ca cel de curți/construcții. Tinând cont de aceste modificări, rugăm toți contribuabili din oraș, să se prezinte la Serviciul Impozite și Taxe Locale, în vedere primirii unei declarații de impunere teren, care va fi completată cu suprafața ocupată de clădiri, la care avem rugămintea anexării unui extras de CF sau a unui contract de proprietate, pentru stabilirea cu exactitate a acestei suprafețe. Declarația de impunere completată și semnată, impreună cu actele doveditoare, se vor preda la secretariatul primăriei, în vederea verificarii datelor înscrise în declarație cu cele din registrul agricol, așa cum prevedere art. 89 din HG. nr. 1/2016, privind aplicarea Normelor Metodologice la noul Cod Fiscal. Impozitarea terenului de sub casă cu tarif de construcții intravilan, precum și primii 400 de mp din alt top, acolo unde există, respectiv arabil-grădină, cu tarif de construcții în intravilan,  duce implicit la creșterea impozitului pe teren.

O alta noutate legislativă, conform art. 458, 459 și 460, o reprezintă calculul impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, calculul impozitului pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, precum și calculul impozitului/taxei pe clădiri deținute de persoanele juridice. În acest sens toate persoanele fizice autorizate, asociațiile familiale, intreprinderile individuale, precum și societățile comerciale, conform listingului primit de la Oficiul Registrului Comerțului, vor primi o adresă în acest sens, în vederea completării declarației de impunere până la primul termen de plată. Pentru plata cu anticipație a tuturor impozitelor, până la 31.03.2016, se acordă conform Hotârârii Consiliului Local o bonificație de 10%.

VisitJimbolia.ro


Marime text

12 | 16 | 18 | 20

G.A.L Banat West

Publicații

JimboBlog