Curs de formare a asistenților maternali profesioniști: înscrieri până pe 27.02.2015

0 98

Comunicat de presă

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş (D.G.A.S.P.C.) va organiza, în acest an, un nou curs de formare a asistenţilor maternali profesionişti. Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condiţiile legii, care asigură, prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament sau în încredinţare.

Persoanele interesate sunt aşteptate pentru a depune o cerere de evaluare la Registratura de la sediul D.G.A.S.P.C. Timiş, str. P-ţa Regina Maria, nr. 3, Timişoara, până în data de 27.02.2015.

La cererea de evaluare vor fi anexate:

– curriculum vitae al solicitantului;

– descrierea motivului pentru care doreşte să devină asistent maternal profesionist;

– copii legalizate de pe actele de stare civilă şi de pe actele de studii ale solicitantului;

– o scurtă prezentare a persoanelor cu care locuieşte solicitantul;

– certificate medicale, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului şi a persoanelor cu care acesta locuieşte;

– certificate de cazier judiciar ale solicitantului şi ale persoanelor cu care acesta locuieşte;

– un document care să ateste dreptul de folosinţă al solicitantului asupra locuinţei, respectiv copie legalizată de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de închiriere.

Mai multe informaţii privind organizarea acestui curs, precum şi formularele de înscriere, pot fi obţinute de la Serviciile de Management de Caz Zona I şi Zona II din cadrul D.G.A.S.P.C. Timiş, telefon 0256 – 490281 sau 0256 – 494030, interioare 111 şi 180.

Tagged with: ,

VisitJimbolia.ro


Marime text

12 | 16 | 18 | 20

G.A.L Banat West

Publicații

JimboBlog