Modalităţi de Contestare
Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al Primăriei Orașului Jimbolia pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 constituie abatere și atrage răspunderea disciplinara a celui vinovat.
Împotriva refuzului se poate depune reclamație la conducătorul Primăriei Orașului Jimbolia în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.
Dacă după cercetarea administrativă, reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
În cazul în care o persoana se consideră în continuare vătămată în drepturile sale, prevăzute de lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei raza teritorială se afla sediul autorității ori al instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/2001.

– Model 1 reclamație administrativă
– Model 2 reclamație administrativă

VisitJimbolia.ro


Marime text

12 | 16 | 18 | 20

G.A.L Banat West

Publicații

JimboBlog