ANEXA Nr. 1 la Hotarârea Consiliului Local nr. 66/2004

Lista cuprin zând documentele de interes public, produse si/sau gestionate, altele decât cele puse la dispozitie din oficiu

•  Hotarîrile cu caracter normativ ale Consiliului local al orasului Jimbolia;

•  Dispozitiile cu caracter normativ emise de primarul orasului Jimbolia;

•  Componenta nominala a Consiliului local al orasului Jimbolia, inclusiv apartenenta politica a acestora;

•  Informari asupra modului de aducere la îndeplinire a Hotarârilor Consiliului local;

•  Raportul primarului orasului Jimbolia cu privire la activitatea din Primarie;

•  Rapoartele anuale întocmite de consilierii orasenesti si de catre viceprimar;

•  Lista actelor normative potrivit carora primarul poate constata contraventii si aplica sanctiuni;

•  Lista împuternicitilor primarului care pot constata contraventii si aplica sanctiuni si domeniile de activitate;

•  Lista proceselor-verbale de costatare a contraventiilor;

•  Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale;

•  Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire eliberate, a autorizatiilor de functionare, a autorizatiilor de nefunctionare, adeverinte de numar postal si de denumiri stradale, acord de functionare comert ambulant, acorduri promotionale, autorizatii persoane fizice si asociatii familiale, acorduri de functionare;

•  Listele cu nomenclatoarele stradale;

•  Date statistice referitoare la autorizatiile de construire;

•  Extrase din planurile de situatie scara 1:200;

•  Planurile de situatie si amplasamentele cu mobilier stradal si constructii provizorii;

•  Listele cu oferte declarate câstigatoare pentru achizitii publice, servicii si lucrari, în conformitate cu Legea nr. 212/2002, O.G.nr.60/2001 privind achizitiile publice;

•  Lista de achizitii publice, servicii si lucrari;

•  Documente privind repartizarea spatiilor cu destinatie de locuinta, precum si cu privire la închirierea sau concesionarea spatiilor cu alta destinatie decât cea de locuinta;

•  Lista cuprinzând patrimoniul Primariei Jimbolia;

•  Lista cuprinzând vânzarea spatiilor cu alta destinatiue decât cea de locuinta;

•  Liste de prioritati la locuinte;

•  Informatii privind nivelurile impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotarârilor Consiliului local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiaza de facilitati fiscale precum si informatiile care privesc aplicarea oricaror alte dispozitii din Codul fiscal privind impozitele si taxele locale;

•  Relatii de colaborare sau parteneriat cu autoritatile publice din tara si strainatate, înfratirea cu alte comunitati din strainatate, programe ale unor vizite bilaterale;

•  Informari întocmite de catre primarul orasului Jimbolia privind starea economica si sociala a orasului;

•  Informari privind actiuni si programe de promovare a orasului Jimbolia;

•  Informatii privind activitatea cultural-sportiva desfasurata pe teritoriul orasului Jimbolia;

•  Relatii cu ONG-uri, programe ale acestora si colaborari;

•  Liste cu producatorii agricoli care beneficiaza de sprijinul banesc acordat de stat în baza O.U.G. nr. 72/2003;

•  Lista certificatelor de producator agricol eliberate;

•  Ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilanul orasului Jimbolia, precum si a terenurilor cu destinatie forestiera aflate pe raza orasului Jimbolia;

•  Informatii cu privire la posturile vacante si ocuparea lor prin concurs;

•  Evidenta dosarelor de: tutela, curatela, asistenta bolnavilor psihici periculosi, asistenta sociala;

•  Situatia statistica privind activitatea de stare civila: numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor si alte asemenea;

•  Propuneri de la cetateni;

•  Informatii privind activitatea institutiilor publice subordonate Primariei: Caminul de zi pentru persoane cu handicap „Nu ma uita”; Casa de cultura, si anume: structura organizatorica, atributii, organizarea si desfasurarea concursurilor;

•  Situatii statistice:

•  Numarul familiilor si a persoanelor singure beneficiare de ajutor social acordat conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

•  Numarul cererilor înregistrate pentru acordarea alocatiilor pentru copiii nou-nascuti conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat;

•  Numarul beneficiarilor de alocatie complementara si de sustinere pentru familiile monoparentale conform OUG 105/2003;

•  Numarul persoanelor angajate în functia de asistent personal, fondurile de natura salariala platite beneficiarilor;

•  Numarul persoanelor beneficiare de indemnizatie de însotitor si fondurile lunare achitate;

•  Agenda anuala a manifestarilor culturale;

•  Situatii statistice privind manifestarile si numarul participantilor la acestea.

VisitJimbolia.ro


Marime text

12 | 16 | 18 | 20

G.A.L Banat West

Publicații

JimboBlog