Modalitati de contestare în cazul în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate

Persoana care se considera vatamata în drepturile sale poate depune reclamatie administrativa (modelul se poate obtine, gratuit, de la Primarie) în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul Primariei pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001.

În cazul în care reclamatia se dovedeste întemeiata, raspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se considera lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei administrative.

Solicitantul care, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa, se considera în continuare lezat în drepturile sale prevazute de lege, poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute la art. 7 din legea Nr. 544/2001.( obligativitatea de a raspunde în scris la solicitarea informatiilor de interes public e prevazuta pentru 10 zile sau, dupa caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitarii. Daca durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile , cu conditia înstiintarii acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile. Refuzul comunicarii informatiilor se motiveaza si se comunica în termen de 5 zile de la primirea petitiilor).

Muzeul Presei

Marime text

12 | 16 | 18 | 20

G.A.L Banat West

Publicații

JimboBlog